Ventilatieroosters

Totaaloverzicht modellen

Ga naar product (rechts) of kies een hoofdgroep (links)... 
inbouw 
qv (dm3/s) 
Dn,e,A (dB(A)) 
Dnew (C;Ctr) (db(A)) 
mechanisch zelfregelend Nee / Ja
bediening 
hoogte nominaal (mm) 
sluitmechanisme klep / schuif
lamellenaanzicht Nee / Ja
   Duurzaam gebouwd    Metaalunie   VLA