Bim ready

De ventilatieoplossingen van Alusta zijn opgenomen in de BouwConnect bibliotheek. Hiermee is Alusta klaar voor de toekomst waarbij er steeds meer gebruik gemaakt zal worden van BIM.

BIM staat voor Building Information Model of Modeling, oftewel Bouw Informatie Model of Modellering. Binnen een bouwproces werken veel partijen samen om een gewenst resultaat te bereiken. De grote hoeveelheid partijen en uit te wisselen informatie tusssen deze partijen zorgt dat de kans op fouten groot is. Hierdoor worden er veel faalkosten gemaakt. 

BIM biedt hiervoor een oplossing. In een Bouw Informatie Model ligt allerlei informatie over een product opgeslagen. Deze productinformatie wordt gedurende het hele bouwproces opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel. Alle betrokken partijen werken met dezelfde informatie en zien doorlopend wat er gebeurt of verandert. Deze informatie is dus altijd actueel en continu beschikbaar voor iedereen. Op deze manier samen werken binnen één project of aan één gebouw, heet ook wel 'BIMmen'. BIMmen is dus eigenlijk 'virtueel bouwen', nog voordat de eerste steen wordt gelegd. 

Bij BouwConnect krijgt ieder bouwdeel waaronder ventilatie een eigen code, de zogenaamde WUID (Warehouse Unique Identifier). Deze code bevat alle informatie die beschikbaar is van een bouwdeel en kan in verschillende systemen worden gelezen. Zo kan er geen onduidelijkheid ontstaan over gekozen bouwdelen en wijzigingen hierin.

De beschikbaarheid van een goede bibliotheek waarin ook de eigenschappen (bouwfysisch, bestekomschrijving, etc.) zijn gedefinieerd, is een belangrijke voorwaarde voor een efficiënt BIM-project. BouwConnect biedt deze voorwaarde met de bibliotheek en de WUIDs. Werken met BouwConnect stimuleert ketenintegratie in de bouw én is BIM-proof werken. 

   Duurzaam gebouwd    Metaalunie   VLA