Verbeterformulier

Alusta stelt al het mogelijke in het werk om de kwaliteit van de aan u geleverde producten en /of diensten zo goed mogelijk te laten zijn. Mocht u desondanks niet tevreden zijn over onze producten, service en/of dienstverlening, dan horen wij graag van u wat er beter kan. U kunt hiervoor onderstaand meldingsformulier gebruiken.

Bij voorbaat dank voor uw verbetersuggestie.

Melding betreft : *
Project : *
Plaats werk :

Ons ordernummer (indien bekend) :
Naam :
Naam Bedrijf :
Plaats bedrijf :
Telefoonnr. :
Fax :
E-mail :
Omschrijving klacht/voorstel tot verbetering
(* = verplichte velden)






 
   Duurzaam gebouwd    Metaalunie   VLA