Bestekservice

Voor alle producten van Alusta kunt u op eenvoudige wijze de besteksomschrijving volgens Stabu-systematiek maken en importeren in uw besteksprogramma. 

U kunt een product op de volgende manieren selecteren:
  • Kies een hoofdgroep zoals bijvoorbeeld “suskasten” of 'ventilatieroosters', vervolgens kan de selectie verder worden verfijnd door het kiezen van kenmerken. Automatisch blijven alleen die producten over die aan alle geselecteerde kenmerken voldoen. 
  • indien het product al bekend is kunt u aan de rechterzijde ook direct kiezen voor het betreffende product en komt u direct in het menu terecht van waaruit de bestektekst kan worden gemaakt.
Is op een van de omschreven wijzen het product gevonden dan kan de bestekstekst worden gemaakt met de “bestekservice”. Naar keuze kunnen nog ontbrekende kenmerken zoals kleur of glasgoot worden opgegeven. Vervolgens kan met een simpele muisklik de bestektekst worden geselecteerd en worden ingevoegd in de bestekverwerker. De tekst kan in iedere gangbare bestekverwerker worden ingevoegd. Vanzelfsprekend wordt de tekst direct op het juiste daarvoor bestemde plaats in het bestek geplaatst.


   Duurzaam gebouwd    Metaalunie   VLA